Warunki realizacji

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Proszę o wypełnienie formularza z zamówieniem i odesłanie na e-maila biuro@reklawiz.pl.

Pobierz formularz zamówień

W przypadku braku zamówienia pisemnego – zamówienie nie stanowi podstaw do reklamacji. Wszelkie zmiany telefoniczne
wymagane są również w formie pisemnej. Proszę dołączyć pliki do druku – przygotowane wg wytycznych.
Pliki TIFF CMYK PC (32 bity) bez warstw, masek i patchy, zapisane bez kompresji. Rozmiar 1:1 lub 1:10 po zwiększeniu dpi
10-krotnie. Dla grafiki wektorowej najlepsze będą EPS-y (Postscript Level 1/CMYK/bez miniaturki/tekst jako krzywe). Aby
uzyskać pełną czerń należy czarny kolor zastąpić kolorem o składowych: C40% M40% Y40% B100%. Maksymalny rozmiar pliku
600 mb.

UWAGA: nie ponosimy odpowiedzialności za błędy literowe w treści, złą jakość przygotowanych plików lub złe odwzorowanie
wydrukowanego koloru w przypadku gdy Klient nie prześle proofu kolorystycznego lub osobiście nie zaakceptuje próbki
wydruku.
Akceptacja kolorystyczna odbywa się po uprzednim umówieniu się na akceptację przy maszynie.
Przesłany plik stanowi akceptację klienta. Możemy wykonać wydruk próbny – dodatkowy koszt doliczany jest do faktury.
Jeżeli zamówienie wymaga szczególnej dokładności proszę o dostarczenie wzorca.

2. Po otrzymaniu zamówienia i jej weryfikacji wyślemy odpowiedź o realizacji zamówienia, wycenę lub fakturę za złożone
zamówienie oraz akceptację warunków zamówienia.

3. Przesłanie potwierdzenia przelewu przyspieszy Państwa realizację.
Zleceniobiorca może nie przyjąć zamówienia do realizacji w przypadku zaległości w płatnościach leżących po stronie
Zleceniodawcy, lub przerwać jego realizację z powodu nie uiszczenia przez Zleceniodawcę wcześniej określonej zaliczki.
Zleceniobiorca ma prawo obciążyć Zleceniodawcę odsetkami za przeterminowane płatności.

4. Nasza drukarnia informuje klienta na bieżąco o postępach w realizacji zamówienia. Po wysłaniu przesyłki przesyłamy
numer listu przewozowego w przypadku gdy zasady odbioru nie zostały ustalone indywidualnie.
Koszt przesyłki kurierskiej doliczany jest do faktury końcowej
Termin realizacji zamówienia jest każdorazowo ustalany z pracownikiem REKLAWIZ Termin realizacji jest liczony od dnia
wpłynięcia zamówienia wraz ze wszystkimi potrzebnymi do jego wykonania materiałami, informacjami itp., które zostały
zatwierdzone przez pracownika REKLAWIZ.

5. Gotowe zamówienie można odebrać osobiście w godzinach 9.00 – 17.00 ( lub inna godzina ustalona indywidualnie) :
JABŁONNA ul. Modlińska 16 ( wjazd od ul. Szkolnej)

Odbiór zleceń odbywa się na podstawie numeru zlecenia przesłanego mailem wraz z po-twierdzeniem realizacji zlecenia.
Jeśli nie ma możliwości odbioru osobistego – zamówienie możemy dostarczyć lub wysłać przesył-ką kurierską ( korzystamy z
usług DPD) . Koszt przesyłki kurierskiej/dostarczenia wyceniany jest po otrzymaniu wszystkich informacji dotyczących
lokalizacji dostarczenia i doliczany jest do faktu-ry końcowej.

PRZYGOTUJ PRAWIDŁOWO PLIK DO DRUKU

  • skala 1:1, 1:10 lub 1:2 (przy skalowaniu 1:2 wyraźnie zaznaczyć to w zamówieniu)
  • rozdzielczość maksymalna 100 DPI (w przypadku skali 1:2 rozdzielczość max:200 DPI)
  • paleta kolorystyczna CMYK
  • nie stosuj spadów !!!
  • akceptowalne formaty plików: PDF, JPG, TIFF
  • w przypadku projektów graficznych nie dodawać marginesów na podwinięcie (robi to program im-pozycyjny)

W jaki sposób można przesyłać nam pliki do druku?

Formularz zamówienia Reklawiz